Gminny konkurs plastyczny „Młodzież Kontra Nikotyna” rozstrzygnięty!

Konkurs realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie w ramach projektu Przez sport i profilaktykę do wolności od nałogów i przemocy współfinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konkurs plastyczny skierowany był dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w gminie Szubin.

Celami konkursu było kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od uzależnień, kształtowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz świadome i bezpieczne spędzanie czasu i odkrywanie własnych możliwości twórczych poprzez rozwijanie umiejętności plastycznych.

W konkursie zwyciężyła Vanessa Woźniak uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Królikowie, II miejsce zajęła Zuzanna Rzepczyk uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, a trzecią lokatę zajęła Zofia Senska z kl. VII Szkoły Podstawowej w  Turze.

Wyróżnienia za bardzo interesujące prace otrzymali: Anna Garstecka i Jakub Jankowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie oraz Marta Knychała ze Szkoły Podstawowej w Królikowie.

Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szubinie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

I Liceum Ogólnokształcące w Szubinie