Groźny szkodnik w lasach Kujaw i Pomorza

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przekazuje informację dot. groźnego szkodnika w lasach Kujaw i Pomorza.

Kornik ostrozębny
₋ niewielki chrząszcz barwy od brązowej do prawie czarnej
₋ atakuje sosny w różnym wieku, głównie na żyznych siedliskach
₋ żeruje pod cienką korą, głównie w górnej części strzały: w gałęziach i konarach
₋ aktywny od kwietnia/maja do października
₋ żerowiska z charakterystyczną komorą godową i chodnikami macierzystymi
₋ gradacja postępuje bardzo szybko – nawet 4 generacje w roku!
₋ zaatakowane drzewa zamierają w ciągu 2-4 miesięcy!

Objawy zasiedlenia:
₋ początkowo trudne do spostrzeżenia, gdyż kornik zasiedla górną partię drzewa
₋ igliwie sosen blednie i zamiera, a korona drzewa staje się ruda
₋ osłabione przez kornika drzewa są atakowane przez inne szkodniki owadzie i grzyby, sinizna drewna = deprecjacja surowca

Jak zapobiegać i zwalczać:
₋ co najmniej raz w miesiącu (od maja do października) dokonaj przeglądu lasu
₋ wytnij i wywieź z lasu drzewa z rudziejącymi koronami
– to jedyna, skuteczna metoda ochrony drzewostanu!
₋ usuwaj z lasu gałęzie zasiedlonych sosen, aby uniemożliwić chrząszczom opuszczenie zasiedlonego drewna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu