HSC a transport inaczej

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.” Dzieci Potulic” z Potulic, dnia 22 września 2020 roku wzięli udział w szkolnej kampanii, będącej zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia  Zrównoważonego Transportu oraz Dnia bez Samochodu.

Święto ma promować proekologiczne idee i zmniejszenie emisji ilość spalin, wytwarzanych przez miliony aut poruszających się po miastach. Celem naszego spotkania było uświadomienie młodemu pokoleniu istoty dbałości o środowisko. Staraliśmy się zaprezentować zrównoważone formy mobilności, m.in. transport publiczny, rower czy ruch pieszy. Zachęcaliśmy uczniów do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych i poprawy jakości życia. W Dzień bez Samochodu zachęca się, by kierowcy zrezygnowali z użytkowania aut, a zamiast tego wybrali przejazd komunikacją miejską czy miejskimi rowerami. Nasi uczniowie wykazali się kreatywnością i zaproponowali ciekawe sposoby zastąpienia auta innymi środkami transportu. W projekcie wzięło udział 56 osób. Prace plastyczne odzwierciedlają pomysłowość i konieczność zmobilizowania młodych mieszkańców do aktywności, a to jest SMART!

materiał: Stowarzyszenia Ekologiczne Ziemi Nakielskiej OIKOS