I przysięga wraz z mianowaniem ucznia Zespołu Szkół w Szubinie na st. szer. TSW

W dniu 08.02.2020r. na zaproszenie Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im.gen.bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo” liczna delegacja uczniów Zespołu Szkół im.prof. Emila Chroboczka w Szubinie (z klas III TL, ITA i ITB) wraz z panią dyrektor Alicją Jaśkowiak i opiekunami p. Agnieszką Bubczyk  i mjr. rez. Jarosławem Odrobińskim uczestniczyła w kolejnej przysiędze wojskowej żołnierzy Obrony Terytorialnej. W tym roku przysięgę składali uczniowie Gracjan Gałązka z klasy III TL oraz Mateusz Wojtczak z klasy IV TL. Paweł Meller uczeń klasy IVTL został mianowany przez dowódcę na starszego szeregowego.

Inowrocław a dokładnie 82 batalion lekkiej piechoty stał się w sobotę w naszym województwie „stolicą” „Terytorialsów”. Po meldunku, powitaniu z Dowódcą, podniesieniu flagi Państwowej na maszt przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego hymnie państwowym, stojący na placu apelowym żołnierze TSW po 16 dniach intensywnego szkolenia powtórzyli z emocjami w głosie za swoim Dowódcą w obecności zaproszonych gości i licznie zgromadzonych rodzin słowa roty przysięgi. Brzmiały one następująco: „Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Nie zabrakło wypowiedzenia przez cały stan osobowy żołnierzy Brygady motta przewodniego Wojsk OT „Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko”. Patronka Brygady gen. Zawacka w swojej działalności kierowała się nast. dewizą „Zawsze służyłam Polsce najlepiej jak umiałam”. Po przysiędze byliśmy świadkami defilady – przemarszu żołnierzy w akompaniamencie zaproszonej orkiestry. Po uroczystości, zgodnie z programem odbył się pokaz sprzętu wojskowego.

Pani dyrektor wraz z wychowawcą złożyły gratulacje „terytorialsom” i ich rodzicom oraz wręczyły upominki ufundowane przez szkołę i organ prowadzący – Powiat Nakielski. Gratulujemy wszystkim żołnierzom TSW 82. batalionu lekkiej piechoty, jak również pozostałym wspierającym żołnierzom i osobom  udanej uroczystości oraz życzymy dalszych sukcesów w służbie.

Zespół Szkół w Szubinie