I sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku IX kadencji za nami.

Wczoraj, 6 maja 2024 roku odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku kadencji 2024-2029. Podczas obrad nowo wybrani Radni Gminy Wyrzysk oraz Burmistrz Marcin Piszczek złożyli ślubowanie.
Przewodniczącym Rady Miejskiej został pan Piotr Kuna, a Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali panowie Dariusz Wachowiacz i Stefan Wełniak.
Podczas sesji wybrano członków komisji stałych:
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Jacek Kornacki – Przewodniczący
2. Katarzyna Winiecka-Pawlak – Z-ca Przewodniczącego
3. Tomasz Bogdański – członek
4. Mateusz Jaremko – członek
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
1. Katarzyna Winiecka-Pawlak – Przewodnicząca
2. Filip Perliński – Z-ca Przewodniczącej
3. Klaudia Kowalska – członek
4. Stefan Wełniak – członek
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
1. Monika Napierała-Hoppe – Przewodnicząca
2. Maciej Sury – Z-ca Przewodniczącej
3. Tomasz Mela – członek
4. Dariusz Wachowiacz – członek
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Joanna Banach – Przewodnicząca
2. Leszek Malczewski- Z-ca Przewodniczącej
3. Piotr Kuna – członek
4. Leszek Matuszewski – członek
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Tomasz Mela – Przewodniczący
2. Leszek Matuszewski – Z-ca Przewodniczącego
3. Klaudia Kowalska – członek
4. Monika Napierała-Hoppe – członek
Wszystkim radnym gratulujemy i życzymy wspólnej pracy na rzecz rozwoju Gminy Wyrzysk
Urząd Miejski w Wyrzysku