II sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Absolutorium dla burmistrza

13 czerwca 2024 roku, w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury, odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, której głównym punktem było udzielenie absolutorium burmistrzowi.

Przewodniczący rady Paweł Wiśniewski przedstawił porządek obrad i stwierdził quorum (na 21 radnych obecnych 20). Burmistrz Sławomir Napierała złożył sprawozdanie z działalności między sesjami. Po dyskusji nad raportem o stanie gminy za rok 2023 udzielono burmistrzowi votum zaufania. W dalszej części radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. Skład orzekający RIO ocenił pozytywnie to sprawozdanie, natomiast komisja rewizyjna rady wystąpiła z wnioskiem o udzielenie burmistrzowi absolutorium. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Kolejne cztery uchwały dotyczyły zatwierdzenia przewodniczących komisji rady miejskiej. Zostali nimi:

  • Komisja Budżetu i Finansów – Katarzyna Borzych-Kubacka
  • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – Dariusz Domek
  • Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej – Krzysztof Ksobiak
  • Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego – Jan Grabarski.

Następnie wyznaczono dodatkowych przedstawicieli reprezentujących gminę w Zgromadzeniu Związku Gmin Nakło nad Notecią – Łobżenica. Zostali nimi: Andrzej Koniarski, Joanna Kotewa, Przemysław Leppert, Kamil Miśkiewicz. Z kolei dodatkowymi przedstawicielami w Zgromadzeniu Związku Gmin Nakło – Kcynia – Szubin zostały Barbara Malikowska i Anna Karolczak, natomiast do reprezentowania gminy w tym zgromadzeniu wyznaczono Sławomira Krainskiego.

Przedmiotem obrad II sesji była też wysokość diet. I tak: przewodniczący będzie otrzymywał 3 220,96 zł, wiceprzewodniczące po 2 898,86 zł, przewodniczący komisji po 2 737,82 zł, szeregowi radni po 2 254,67 zł.

W drodze uchwały na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej powołano instruktora NOK-u Joannę Nowicką.

W wyniku ogłoszonego naboru wybrano przedstawicieli Rady Seniorów na kadencję 2024-2029. Są to: Andrzej Bojko, Jadwiga Cyganek, Ewa Haberska, Józefa Jankowiak, Barbara Kunert, Ewa Tardowska, Maria Ulatowska.

Przyznano też dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie dla parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Paterku z przeznaczeniem na kaplicę w Polichnie, wpisaną do rejestru zabytków. To kwota 306 122,45 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 300 tys. zł.

 

 

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią

zdjęcia: Karol Maliński