Informacja dot. PSZOK w miejscowości Ostrówiec

W związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem oraz mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Sadki, informuję, iż przyjmowanie odpadów problemowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ostrówiec zostaje zawieszone do odwołania.

Wójt Gminy Sadki

/-/ Dariusz Gryniewicz