Informacja dotycząca złożenia oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Miasta i Gminy Nakło nad Notecią o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią do dnia 31 marca 2023 r.

Powyższe oświadczenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia oświadczenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk oświadczenia jest do pobrania:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – w Biurze Obsługi Mieszkańca (pok. 9)  lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 13) lub
  • ze strony Urzędu pod tym linkiem.

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku oświadczenia do:

  • Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – Biuro Obsługi Mieszkańca (pok. 9), lub
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią,  ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią, lub
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  epuap.gov.pl    Sprawa: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Więcej informacji na ten temat dostępne na stronie.

 

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią