Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią

1843

Szanowni Państwo, Klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy informuję, że osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu praca.gov.pl https://www.praca.gov.pl.

Możliwa jest rejestracja:

  1. Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy.  Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl decyzje o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.
  2. Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W tej sytuacji osoba ma możliwość umówienia się do urzędu pracy w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia  załączników.

W związku  z czym,  Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią otwarty jest tylko w celach  rejestracji osób bezrobotnych pod warunkiem braku dostępu do Internetu.

Ponadto  informujemy, że  na portalu Praca.gov.pl zapewnia się również osobom bezrobotnym możliwość  ubiegania się o usługi  i świadczenia udzielana przez tutejszy urząd pracy poprzez złożenie:

  1. wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego;
  2. wniosku o wydanie zaświadczenia;
  3. zgłoszenia wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia pracy;
  4. zgłoszenia podjęcia pracy;
  5. zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  6. wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 52 386 76 22, 52 386 76 21, 52 386 76 10,

Kontakt mailowy: ewidencja@pupnaklo.pl  sekretariat@pupnaklo.pl

FILIA PUP w SZUBINIE  sekretariatfilia@pupnaklo.pl, 52 391 13 27, 52 391 13 10

Przemysław Ulatowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią