Informacja Starosty Nakielskiego z dnia 24 września 2021 roku

INFORMACJA

STAROSTY NAKIELSKIEGO

z 24.09.2021r.

Postępując zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), informuję, że organ administracji architektoniczno-budowlanej starosty nakielskiego prowadzi na wniosek inwestora– spółki P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,  postępowanie w sprawie pozwolenia na „Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NAK1701A z wieżą typu BOT-E2 54 o wysokości całkowitej 55,95 m. n.p.t. wraz z infrastrukturą zasilającą, na działce nr ewid. 156/1 w miejscowości Słupowa, gmina Kcynia”. Wniosek został złożony w dniu 26.07.2021r. Organ wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku, który został uzupełniony 20.08.2021r. W dniu 24.08.2021r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania  oraz zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu postępowania na stronie internetowej BIP starostwa powiatowego w Nakle nad Notecią(https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info/category/informacje-i-obwieszczenia/). Informacja o zakończeniu postępowania i sposobie rozstrzygnięcia w sprawie zostanie opublikowana na stronie BIP starostwa powiatowego.

Podpisał:

     z up. Starosty Nakielskiego

     mgr inż. Jacek Kwasigroch

    Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa