Interpelacja poseł Iwony Kozłowskiej ws. budowy repliki baraku obozowego w Potulicach

Publikujemy poniżej interpelację poseł na Sejm RP Iwony Kozłowskiej do Ministra Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie budowy repliki baraku obozowego w Potulicach.

Szanowny Panie Ministrze

Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych wystosował prośbę o pomoc w wybudowaniu repliki baraku obozowego w okolicy Szkoły Podstawowej w Potulicach pod nazwą „Dzieci Obozu”.

W grudniu 2020 roku, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP wystosował w tej sprawie pisemnie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezesa Zarządu Głównego ZKRP i BWP.

W okresie PRL, baraki obozu hitlerowskiego w Potulicach zostały zburzone, a w ich miejsce wybudowano Zakład Karny. Naszym obowiązkiem jest zachowanie pamięci o ogromie ofiar i szkód poniesionych przez Naród Polski w czasie II wojny światowej oraz przekazanie prawdy historycznej następnym pokoleniom.

Replika baraku obozowego, byłaby namacalnym dowodem kaźni i tragedii torturowanych tam rodzin, a przede wszystkim pomnikiem ku czci i pamięci bestialsko zamordowanych dzieci. Stałby się również trwałym symbolem hitlerowskiego okrucieństwa.

Tylko w województwie kujawsko-pomorskim żyje obecnie ponad 1000 osób, którym udało się uniknąć śmierci. Te osoby są świadkami tej historii. To bardzo ważne, aby pamięć o tych wydarzeniach się nie zatarła i mogła zostać przekazana następnym pokoleniom. Swoją pomoc w odtworzeniu baraku obozowego, zadeklarował Zakład Karny w Potulicach.

Podnosząc problem tak ważny oraz potwierdzając zasadność koncepcji wybudowania repliki baraku obozowego, wspomnieć należy skłonność Rządu i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wspierania różnego rodzaju inicjatyw i projektów.

Znakomitym przykładem to potwierdzającym, jest dofinansowanie, które Fundacja Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka, otrzymała na budowę Muzeum „Pamięć i tożsamość im. św. Jana Pawła II” oraz „Parku Pamięci Narodowej” w Toruniu.

Patrząc zatem przez pryzmat wspierania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w/w koncepcji i idei, należy żywić nadzieję, że tak ważna inicjatywa, polegająca na wybudowaniu repliki baraku obozowego w okolicy Szkoły Podstawowej w Potulicach, otrzyma rekomendację i przychylność Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znany jest temat podjętej inicjatywy, mającej na celu budowę repliki obozowego baraku o nazwie „Dzieci Obozu” ?
  2. W jaki sposób, Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, może ubiegać się o sfinansowanie wybudowania repliki baraku obozowego w okolicy Szkoły Podstawowej w Potulicach ?
  3. Czy jest dla takich starań przygotowana jakaś procedura lub utworzony program, w ramach którego można o takie dofinansowanie występować?

Z poważaniem

Poseł na Sejm RP

Iwona Maria Kozłowska