Mrocza. Inwestycje w drogi gminne

W ostatnim czasie na drogach gminnych Gminy Mrocza wiele się dzieje. Dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w ramach „Przebudowy, odbudowy mienia Gminy Mrocza uszkodzonego podczas nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017r.” została ukończona droga relacji  Orle – Orle Cmentarz, a odbudowywana jest droga wewnętrzna w Witosławiu.

W trakcie remontu jest także ulica Nakielska w Mroczy. Zakończenie prac planowane jest na koniec września br. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dniu dzisiejszym (25 września 2019r.) do naszej gminy celem oceny realizacji inwestycji przybył Sekretarz Stanu w  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Łukasz Schreiber. Minister wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Mrocza – Leszkiem Klesińskim udali się również na drogę relacji Witosław – Wyrza  na odcinku Wyrza – Kaźmierzewo, aby ocenić możliwość dofinansowania jej przebudowy z funduszy rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza