Jak wypadli w wyborach kandydaci z terenu powiatu nakielskiego

Poniżej podajemy wyniki wyborów do Sejmu RP, które zostały przeprowadzone w dniu wczorajszym. W podanych niżej wyników uwzględniono głosy z wszystkich obwodowych komisji wyborczych.

KW PiS – Pilarska Danuta (814 w tym na terenie powiatu 288); Napieralski Krzysztof (964 w tym na terenie powiatu 311)

KW KO Po .N. IPL Zieloni – Młodecki Juliusz (473 w tym na terenie powiatu 218)

KW SLD – Kończak Danuta (1100 w tym na terenie powiatu 464)

KW PSL – Miłowski Tomasz (1117 w tym na terenie powiatu 863); Pazderska Aleksandra (455 w tym na terenie powiatu 109); Bagnerowski Tomasz (671 w tym na terenie powiatu 450)

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – Kubacka Luiza (1415 w tym na terenie powiatu 150); Kalinowski Dominik (426 w tym na terenie powiatu 217); Stachowiak Mateusz (1398 w tym na terenie powiatu 350).

tekst: Zbigniew Kubisz