„Jan Stanisławski i uczniowie z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków”

Dziś (7 lutego) na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy pożegnaliśmy Leonarda Pietraszaka, jednego z wybitnych polskich aktorów i Honorowego Obywatela naszego miasta. Dwa lata temu Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego otrzymało niezwykły dar od państwa Pietraszaków: kolekcję młodopolskiego malarstwa. Dzięki temu bezinteresownemu gestowi stworzyliśmy stałą wystawę „Jan Stanisławski i uczniowie z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków”. Zapraszamy do jej zwiedzania w gmachu głównym przy ul. Gdańskiej 4. W sąsiedztwie koniecznie trzeba obejrzeć ekspozycję „Kurdystan. Oblicza trwania”, bo to jedyna okazja w Europie do tak obszernego poznania sztuki Kurdów. Polecamy również nową wystawę czasową „73. PAMIĘCI AK-D”. Na pewno warto też wejść do naszych Spichrzy nad Brdą na „Niech się święci… Bydgoszcz w PRL-u”, a także zjawić się na wieczorze autorskim Agnieszki Stabro i wysłuchać jej prelekcji o Igorze Mitoraju.
Zbiór przekazany przez Wandę i Leonarda Pietraszaków liczy 58 obrazów olejnych, w tym pięć autorstwa Jana Stanisławskiego, 52 prace 37 uczniów i uczennicy oraz portret darczyńców namalowany przez Jana Szancenbacha. Wśród twórców pejzaży znajdziemy nazwiska m.in. Wlastimila Hofmana, Stanisława Kamockiego, Alfonsa Karpińskiego, Stanisława Gałka, Antoniego Procajłowicza, Józefa i Stanisława Czajkowskich, Bronisława Kowalewskiego czy Floriana Piekarskiego.
więcej …

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

zdjęcie wyróżniające: Portret Wandy i Leonarda Pietraszaków namalowany przez Jana Szancenbacha