Janusz Nowakowski Dyrektorem WESiR Urzędu Miejskiego w Szubinie

Pan Janusz Nowakowski rozpoczął swoją karierę zawodową na stanowisku nauczyciela w 1983 r. w Szkole Podstawowej w Dziewierzewie. Na stanowisko dyrektora szkoły został powołany 1 września 1997 r. w Gimnazjum w Kcyni i pełnił tą funkcję do sierpnia 2007 r. W latach 2007-2009 oprócz zatrudnienia w szkole podjął pracę w Kuratorium Oświaty. W wyniku konkursu od sierpnia 2009 r. został przeniesiony do placówki oświatowej na terenie Gminy Szubin. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rynarzewie objął 1 września 2009 r. W sierpniu 2019 r. przystąpił do konkursu na stanowisko Dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Rekreacji w wyniku, którego został wybrany i zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Natalia Jaroszewska – UM Szubin