Jest STOP czy go nie ma?

Lokalni kierowcy wiedzą, że od kilku miesięcy na przejeździe kolejowym w Mycielewie nie ma już obowiązku zatrzymania pojazdu przed wjazdem na tory kolejowe, gdyż zlikwidowano znak STOP. Duże zamieszanie może wprowadzać sytuacja z odmalowanym znakiem poziomym STOP na drodze wojewódzkiej przed wspomnianym przejazdem kolejowym.

Więc jest STOP czy go nie ma?

Wbrew pozorom znaki poziome służą nie tylko do wyznaczania pasów ruchu, ale wyrażają też rozmaite nakazy, zakazy i ostrzeżenia. Znaki te są równie ważne jak znaki pionowe i każdy kierowca powinien dobrze je znać oraz stosować się do nich. Niestety, większość z nich z czasem wyciera się na jezdni lub jest słabo widoczna podczas deszczu. To oczywiście nie zwalnia z obowiązku przestrzegania takich znaków.

Wielu kierowców także ma problem z ich interpretacją i właściwym stosowaniem.

Znak „linia bezwzględnego zatrzymania – stop” wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi „stop” lub „stój”. Zatrzymać samochód (przed linią) trzeba, nawet jeśli drogą poprzeczną nie nadjeżdża żaden pojazd. Na jezdni mogą też występować symbole odwzorowujące znaki lub napis “stop”. Jeśli występuje wyłącznie znak „stop”, kierowca musi zatrzymać się w takim miejscu, aby widzieć pojazdy na drodze z pierwszeństwem, ale nie utrudniać im ruchu.