Jubileuszowy Koncert Chóru „Lutnia” z Więcborka

Dnia 20 października 2019r. w kościele parafialnym w Więcborku odbył się Jubileuszowy Koncert Chóru „Lutnia” z Więcborka. Chór świętował setną rocznicę powstania.

W czasie tego wyjątkowego koncertu chórzyści wraz z kierownikiem artystycznym, dyrygentem Panem Karolem Szmidtem zaprezentowali utwory o charakterze sakralnym oraz patriotycznym. Ks. Łukasz Kucharski opiekun chóru i wykształcony muzyk świetnie poprowadził koncert i wprowadził w wzniosły nastrój zgromadzoną publiczność.

Wyjątkowe widowisko, jakim był Jubileuszowy Koncert Chóru „Lutnia” z Więcborka, licznie zgromadził widzów i dostarczył niesamowitych przeżyć oraz wielu emocji i wzruszeń – zarówno zgromadzonej publiczności jak i chórzystom oraz dyrygentowi. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Na zakończenie koncertu rolę się odwróciły i to publiczność śpiewała dla chóru – „Sto lat”. Zostały również złożone piękne podziękowania przez Ks. Proboszcza Adama Andrzejczaka. Następnie chórzyści podziękowali dyrygentowi Karolowi Szmidt, prezesowi chóru Jackowi Krzyżanowskiemu oraz jednej z chórzystek Barbarze Szmidt, z której inicjatywy przy wsparciu życzliwych osób Powstało Stowarzyszenie Chór „Lutnia”. Gratulacje i życzenia składali sympatycy chóru. Wszystkim uczestnikom koncertu zostały wręczane foldery z historią Chóru „Lutnia”.

Następnie na Placu Jana Pawła II w Więcborku Chór częstował urodzinowym tortem wszystkich uczestników koncertu.

Dalsza część świętowania odbyła się w budynku Centrum Aktywności Seniora w Więcborku gdzie gratulację i życzenia składali zaproszeni goście tj. Burmistrz Więcborka Pan Waldemar Kuszewski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Więcborku Pani Anna Łańska,  Wicestarosta Powiatu Sępoleńskiego Pan Andrzej Marach, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Tadeusz Pogoda, Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Więcborku Pan Roman Starzecki i Pani Teresa Krasicka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo Pan Kamil Walenciuk oraz Nadleśnictwa Bydgoszcz Pan Andrzej Białkowski.

Również Stowarzyszenie Chór „Lutnia” złożyło szereg podziękowań dla sponsorów, osób wspierających pracę stowarzyszenia, byłych i aktualnych chórzystów.

Drugiej części świętowania towarzyszył wernisaż wystawy pt. „Chór Lutnia z Więcborka 1919-2019”, który przygotowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku. Pani Dyrektor Ludmiła Piekałkiewicz-Geruzel otworzyła wystawę i podziękowała osobom, które przyczyniły się do jej powstania. Wystawę można jeszcze oglądać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku w dniach od 21.10.2019r. do 25.11.2019r.

Jesteśmy wdzięczni za to, że Chór  Lutnia godnie reprezentuje nasze Miasto i Gminę, stając się jedną z jego artystycznych wizytówek.

Życzymy Wam, dalszego rozwoju, wielu sukcesów oraz powodów do radości i dumy.

Magdalena Starzecka – UM Więcbork