Kcynia: 27 grudnia zapraszamy na obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

W tym roku rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego obchodzić będziemy już w randze święta państwowego. Dzień 27 grudnia został  ustanowiony Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Na obchody tego święta w Kcyni zapraszają:  Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni Jan Kurant oraz  Proboszcz parafii pw. WNMP ks. kan. Michał Kostecki.

Program:

godz. 8.30 Msza św. w kościele pw. WNMP w Kcyni z udziałem Orkiestry Dętej i Chóru Akatyst

Przejazd na nowy cmentarz rzymsko-katolicki (ul. Nakielska, granice miasta). Możliwość skorzystania z komunikacji publicznej.

godz. 9.30 Uroczystości przy pomniku Powstańców Wielkopolskich:

  • wystąpienia,
  • odsłonięcie tablicy Józefa Antkowiaka,
  • apel pamięci,
  • składanie kwiatów.

godz. 10.00-12.00 Możliwość zwiedzania izby pamięci w budynku dawnego dworca PKP w Kcyni.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZASAD ZWIĄZANYCH Z REŻIMEM SANITARNYM W ZWIĄZKU Z COVID-19

ORGANIZATORZY: KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY, URZĄD MIEJSKI W KCYNI, PARAFIA PW. WNMP W KCYNI, TOWARZYSTWO HISTORYCZNE W KCYNI, ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KCYNI, GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W KCYNI

materiał. kcynia.pl