Kcynia. Dożynki gminne odbyły się w Turzynie (fotorelacja)

Wczoraj, 31 sierpnia 2019 roku tegoroczne dożynki gminne w Kcyni odbędą się w sołectwie Turzyn. Starostami byli pani Elżbieta Dymel i pan Jerzy Bałka.
Pani Elżbieta wspólnie z mężem od 33 lat prowadzi gospodarstwo rolne. Specjalizuje się ono w produkcji zwierzęcej, hodowli krów mlecznych. Państwo Dymel mają dwie córki: Jolantę i Kamilę.
Pan Jerzy Bałka wspólnie z żoną Marleną prowadzi gospodarstwo rolne od ponad 30 lat. Od dziecka związany jest ze wsią i pracą w gospodarstwie. Mają dwoje dzieci: córką Martę i syna Mariusza. Gospodarstwo jest wyspecjalizowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej. W strukturze zasiewów dominuje zboże, pszenica i rzepak oraz ziemniaki przemysłowe. Praca na roli jest jego pasją, której poświęca większość swojego życia. Jest człowiekiem aktywnym i chętnym do działania.
Dożynki rozpoczęły się mszą św. dziękczynną polową przy świetlicy wiejskiej o godz. 15.00, a następnie rozpoczął się ceremoniał dożynkowy, podczas którego starostowie dożynek wręczyli burmistrzowi Markowi Szarudze chleb wypieczony z mąki z tegorocznego ziarna. w dożynkach uczestniczyli ponadto zaproszeni gości, m.in. wicestarosta nakielski Tomasz Miłowski.  Poniżej fotorelacja.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: UM Kcynia