Kcynia: Powstanie Punkt Szczepień Masowych. Jego organizacją zajmuje się m.in. Urząd Miejski

253

W związku ze spodziewanym zwiększeniem dostaw szczepionek przeciw Covid-19 dostarczanych do Polski (ok. 7 mln dawek), niezbędne jest zwiększenie potencjału szczepień powszechnych. W tej sytuacji zostały wydane wytyczne w sprawie tworzenia tzw. Punktów Szczepień Masowych. Docelowo w każdym powiecie (lub mieście na prawach powiatu) powinny być co najmniej 2 duże punkty szczepień. W Kcyni PSM utworzą Urząd Miejski Kcynia i Punkt Szczepień dr M. Szymczak z Szubina, w lokalizacji SP Kcynia ul. Wyrzyska 12.

W tej sprawie odbyło się wczoraj, 7 kwietnia 2021 roku spotkanie Burmistrza Kcyni z osobami zaangażowanymi w tworzenie punktu. W naradzie udział wzięli Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni p. Jan Kurant, dyrektor SP w Kcyni p. Michał Poczobutt, dyrektor GCKiB w Kcyni p. Ilona Kurdelska, dyrektor ZST w Kcyni p. Katarzyna Kluczyńska, komendant gminny OSP p. Michał Olender,  kierownik referatu organizacyjnego UM w Kcyni p. Andrzeja Ćwiklińska, koordynator ds. szczepień p. Ewa Hałas. Omawiano kwestię niezbędnego wyposażenia punktu, wyznaczenia roli i zadań poszczególnych osób, przygotowania PSM do kolejnego etapu kwalifikacji.

Wskazane przez gminę miejsce (po wcześniejszym przygotowaniu zgodnie z wytycznymi), zweryfikowane zostanie przez służby sanitarne i NFZ. Wówczas podjęta zostanie decyzja czy zostanie zakwalifikowane jako nowy punkty szczepień i czy z podmiotem leczniczym będzie podpisana umowa z NFZ. Punkty zakwalifikowane do szczepień masowych powinny zostać przygotowane do dnia 18 kwietnia br. Szczepienia rozpoczną się od 26 kwietnia 2021 roku.

Dotychczasowe miejsca gdzie prowadzone były szczepienia (w przypadku naszej gminy przychodnia Żarczyn oraz punkt Nowego Szpitala w Nakle i w Szubinie funkcjonujący w poradni K przy ul. Dworcowej 35) będą nadal funkcjonowały bez zmian.

Urząd Miejski w Kcyni