Kcynia: X. edycja konkursu z zakresu pomocy przedmedycznej

Minione tygodnie upływały nam pod znakiem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadziliśmy w szkołach podstawowych powiatu nakielskiego. W tym roku warsztaty odbywały się one dzięki środkom pozyskanym przez nasz Klub w ramach otwartych konkursów ofert ze środków budżetowych Gminy Kcynia, Zarządu Powiatu Nakielskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.  Wczoraj, 13 czerwca 2024 roku w Szkole Podstawowej w Kcyni odbył się 10 jubileuszowy konkurs z udziałem 8 szkół podstawowych z powiatu. Patronat nad konkursem objął Starosta Nakielski Krzysztof Błoński.
Mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć 3-osobowe zespoły uczniowskie z 8 szkół, które na konkurs przyjechały wraz z opiekunami. Rywalizacja wzorem lat ubiegłych obejmowała test pierwszej pomocy składający się z 30 pytań i tu toczyła się walka o nagrody indywidualne oraz scenki tematyczne, w których zespoły walczyły o puchary dla poszczególnych szkół. Nad całością czuwali ratownicy medyczni z partnerskiej firmy HelpMed Katarzyna Kosecka – Botwicz oraz Szymon Płaczkiewicz.
Poziom rywalizacji był wysoki i bardzo wyrównany. W konkursie indywidualnym konieczna była dogrywka ustna, którą przeprowadzili ratownicy.

Ostatecznie wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Miejsce I – Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie
Miejsce II – Szkoła Podstawowa im. W Broniewskiego nr 2 w Szubinie
Miejsce III – Szkoła Podstawowa w Mycielewie
Miejsce IV – Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni
Miejsce V – Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy
Miejsce VI – Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie
Miejsce VII – Szkoła Podstawowa Dziewierzewo
Miejsce VIII – Szkoła Podstawowa Rozstrzębowo

Cenne nagrody indywidualne, w tym m.in. tablet, wywalczyli:
Miejsce I Remigiusz Socha Szkoła Podstawowa w Mycielewie
Miejsce II Olga Mróz Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody w Laskownicy
Miejsce III Maria Cichońska Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie
Miejsce IV Oliwier Lewandowski Szkoła Podstawowa w Mycielewie
Miejsce V Dawid Grygiel Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie
Miejsce VI Oskar Szczepański Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni

Słowa uznania pod adresem organizatorów i uczniów skierował Wicestarosta Nakielski Michał Dubkowski, który zaszczycił nas swoją obecnością. Ratownicy podkreślili bardzo wysoki poziom konkursu i doskonałą znajomość tematyki wśród uczestników. Warsztaty i konkurs zrealizowane zostały z pozyskanych przez Klub dotacji. Odbyły się w ramach projektów: Pierwsza pomoc – Ty też to potrafisz!!!!, projekt dotowany w otwartym konkursie ofert Zdrowie 2024 ze środków budżetowych gminy Kcynia, Ratujemy życie – warsztaty oraz jubileuszowy X powiatowy konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej dotowany w konkursie ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2024 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą Zdrowie, seniorzy i wolontariat 2024 oraz Pierwsza pomoc, my już wiemy jak ratować życie, a Ty? – warsztaty i jubileuszowy X powiatowy konkurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Materiał: MLUKS Orlik Kcynia