Kcynia: XXV sesja Rady Miejskiej. Rondo ma swojego patrona

Dzisiaj, 24 września 2020 roku odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Kcyni. Przewodniczył jej Jan Kurant Przewodniczący Rady Miejskiej. Na sesję zaproszono Julię i Wiktorię Kowalskie wraz z tatą trenerem Grzegorzem Kowalskim, które wywalczyły awans do Mistrzostw Polski w tenisie stołowym. Pogratulowano im sukcesu w randze wojewódzkiej. Pan Grzegorz wspomniał o objęciu Kcyni programem Polskiego Związku Tenisa Stołowego pn.  „Pingpongowe marzenia”.

W dalszej części sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Kcyni Marek Szaruga mówiąc m.in. o tym, że na terenie naszej gminy na kwarantannie przebywa 5 osób, nie ma zaś żadnej zakażonej osoby. Burmistrz wspomniał o trwających zebraniach w sołectwach dotyczących podziału funduszu sołeckiego,  o wyborze nowego sołtysa sołectwa Paulina, spotkaniu z projektantem dotyczącym koncepcji rewitalizacji budynku GCKiB oraz przejścia dla pieszych przy ul. Szewskiej. Odbyło się także spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych nt. poprawy bezpieczeństwa przy budynku szkoły ul. Pobożnego. Wspomniał także o podpisanej umowie o współpracy z województwem wielkopolskim oraz spotkaniu z Marszałkiem Piotrem Całbeckim dotyczącym dodatkowego dofinansowania w  przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków i rewitalizacji drogi kolejowej.

Następnie sprawozdanie w zakresie gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy przedstawiła Katarzyna Niedbalska. W odniesieniu do tej informacji m.in. Tomasz Świerc wnioskował o bonifikatę do 90 procent do wykupu mieszkań, apelował o pozbywanie się zasobu komunalnego, gdyż ze względu na koszty remontu jest to bardzo obciążające dla budżetu gminy. Burmistrz skierował także podziękowania za sumienne wykonywanie swojej pracy pod adresem p. Katarzyny Niedbalskiej i p. Tomasza Brzezińskiego.

W części wnioski radnych głos zabrała m.in. radny Mateusz Stachowiak, który wnioskował o lustro drogowe na pl. Czochralskiego dla skręcających w kierunku Wągrowca z krótkiego jednokierunkowego odcinka, Jan Kurant pytał o to, czy mamy jakieś oszczędności w oświacie w wyniku zamknięcia szkół w okresie pandemii (zmniejszenie zużycia wody i energii, fundusz prac, dojazdy do szkół ).

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał.  Uchwały będą wkrótce dostępne na stronie BIP Gminy Kcynia. Jedną z podjętych uchwał była ta dotycząca nadania rondu imienia Tadeusza Pietrykowskiego. Po dokonaniu odpowiedzi na interpelacje obrady rady zakończono.

Urząd Miejski w Kcyni