Kcynia: Zakończono bardzo ważną inwestycję związaną z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków!

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia- etap 1 jest bardzo ważną inwestycją dla rozwoju naszego miasta. Rozbudowa oczyszczalni umożliwi odprowadzenie i oczyszczenie większej ilości ścieków z terenu naszej gminy i pozwoli na bardziej wydajną pracę. W tym momencie jest to nowoczesna i zmodernizowana oczyszczalnia.

Umowa z wykonawcą, którym było konsorcjum firm: Newater Sp. z o.o. oraz MAS-BUD Sebastian Wdowiak, została zawarta 22 grudnia 2021 r. Teren budowy przekazano Wykonawcy 29 grudnia 2022 r. Inwestycję już zakończono.

Zadanie obejmowało remont istniejących budynków oraz instalacji, a także powstanie nowych obiektów i montaż nowoczesnych urządzeń.  Zakres robót mających na celu realizację zadania obejmował następujące elementy:  pompownia ścieków surowych z komorą zasuw, budynek sitopiaskownika wraz z stacją dmuchaw, komora rozdziału, reaktor biologiczny, osadnik końcowy wraz ze studnią pompującą, komora stabilizacji tlenowej osadu, przepompownia ścieków oczyszczonych, budynek socjalny, stacja odwadniania i higienizacji osadu, studnia pompująca, pomiar ścieków oczyszczonych, pomiar ścieków surowych, fundament pod szafę do analizy ścieków, instalacje sanitarne, instalacje elektroenergetyczne, instalacje AKPiA i sterowania, sieci międzyobiektowe, roboty drogowe, zagospodarowanie terenu, schody terenowe, likwidacja obiektów (istniejący agregat prądotwórczy i istniejące stanowisko sitopiaskownika).

Łączna wartość inwestycji wyniosła 10 878 595,10 zł, w tym dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  w kwocie 4.869.229,84 zł, a także z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

 

źródło.kcynia.pl