Kcynia: Zakończono budowę chodnika przy ul. Nowej

264

Od początku miesiąca listopada 2020 roku trwały prace przy budowie chodnika przy ulicy Nowej w Kcyni. Od czasu wybudowania Przychodni Zdrowia, apteki i ronda, ulica ta stała się jedną z głównych ulic dojazdowych do osiedla. Od roku wspomnianym odcinkiem drogi porusza się znaczna ilość dzieci, którzy chodzą do szkoły podstawowej przy boisku Orlik. Powstało około 270 metrów bieżących chodnika. Chodnik na zlecenie Gminy Kcynia wykonali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni.

opracował: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: UM w Kcyni