Kolejna grupa nauczycieli z ZSP nr 3 w Nakle z wizytą we Francji. Po francusku szukali różnic i podobieństw  

 Przez ostatnie dni czerpani pełnymi garściami, zdobywając nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Mowa o kolejnej grupie nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią, którzy w październiku 2021 r. gościli we Francji w ramach realizacji projektu unijnego.

Po zrealizowanych kursach w Polsce, przyszedł czas na Francję. Grupa 5 nauczycieli: Anita Piechowiak i Edyta Strzyżewska – polonistki, Monika Nowak i Michał Nowak – matematycy oraz Agnieszka Dolacińska – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego wzięli udział w kursie języka francuskiego, który poprowadził Francuz, jednocześnie opiekun grupy – Alain Henry. Ponadto nauczyciele mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę informatyczną, zdobywając nowe umiejętności podczas kursu informatycznego.

Pedagodzy mieli okazję poznać francuski system edukacji, goszcząc w College F.M. Luzel w Plouaret, w którym uczy się 241 uczniów i pracuje 30 nauczycieli. Udali się też z wizytą do prywatnego katolickiego zespołu szkół La Croix Rouge w Brest, w którym dla porównania wiedzę zdobywa 4000 uczniów, a pracuje ponad 300 nauczycieli. Uczestnicy projektu obserwowali zajęcia języka angielskiego, matematyki, wychowania fizycznego i zintegrowane w klasie I. Wizyta w tych dwóch placówkach zaowocowała nowym doświadczeniem i zdobytą wiedzą. Cenne było spotkanie z kierownictwem zespołu szkół w Brest, podczas którego omówiono podobieństwa i różnice w systemach edukacyjnych, funkcjonujących w Polsce i we Francji. Poznanie zaplecza technicznego szkoły to kolejny punkt wizyty. W zespole funkcjonuje kilka warsztatów, m.in.: samochodowy, elektroniczny, logistyczny, pracownia projektowania i szycia odzieży oraz sale komputerowe.

Nauka języków przeplatała się z odkrywaniem kultury bretońskiej, poznawaniem zwyczajów, architektury, zabytków, przyrody oraz tej smacznej strony każdej kultury – kuchni.

Przypomnijmy, iż projekt, dzięki któremu nauczyciele udali się do Francji, realizowany jest w ramach programu ERASMUS+ akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej i ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

tekst: Marta Podemska, koordynator ds. promocji projektu

zdjęcia: uczestnicy wyjazdu