Kolejna promesa dla Gminy Nakło nad Notecią

Dzisiaj, 8 sierpnia 2019 roku Gminę Nakło nad Notecią odwiedził wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Celem wizyty było wręczenie kolejnej już promesy finansowej. Była to również okazja, by sprawdzić postęp realizacji tzw. „zadań ponawałnicowych”.

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku Gminę Nakło nad Notecią nawiedziła nawałnica, która pozostawiła po sobie zniszczenia nie tylko na terenie miasta, ale również spustoszyła tereny wiejskie. W wyniku usuwania jej skutków powstały zniszczenia wtórne niektórych z dróg. Dzięki współudziałowi środków z budżetu państwa w postaci promes finansowych uzyskanych od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez wojewodę kujawsko-pomorskiego udało się już zrealizować następujące odcinki:

  • droga gminna łącząca Janowo z drogą wojewódzką nr 246 i powiatową 1926C o długości 820 m – koszt wykonania 694 495,94 zł (dofinansowanie – 507 163 zł),
  • droga gminna w miejscowości Kaźmierowo, łącząca się z drogą powiatową nr 1926C o długości 1 167 m – koszt wykonania 1 699 852,19 zł (dofinansowanie – 1 315 145 zł),
  • droga gminna w miejscowości Rozwarzyn łącząca się z drogą powiatową nr 1921C o długości 700 m – koszt 926 242,18 zł (dofinansowanie – 729 716 zł).

Podczas wizyty Wojewoda odwiedził Kaźmierowo i Janowo, gdzie spotkał się z tamtejszymi sołtysami, którzy dziękowali za okazane wsparcie. Jak sami podkreślali, modernizacja dróg była konieczna i znacznie pomogła we właściwym funkcjonowaniu wsi.

Promesa wręczona 8 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Polichnie to 800 000 złotych na zadania:

  • przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090339C w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową nr 1921C o długości 250 m,
  • przebudowa odcinków drogi gminnej w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową nr 1921C o długości 439 m.

W konferencji prasowej, w trakcie której wręczono promesę, poza Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Nakło nad Notecią uczestniczył także Minister Łukasz Schreiber, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wiśniewski, Sołtys Gorzenia Jerzy Mrówczyński, a także Prezes OSP Polichno Marek Balcer.

Warto dodać, że do 19 listopada zostaną zrealizowane wszystkie zadania, w tym także:

  • przebudowa odcinka drogi gminnej G090306C w miejscowości Karnówko o długości 600 m – koszt wykonania 663 756,43 zł (dofinansowanie – 530 000 zł).

Przez minione 2 lata dzięki współpracy pomiędzy Burmistrzem Sławomirem Napierałą, Wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem i Posłem Łukaszem Schriberem udało się zrealizować modernizację 4 km dróg w Gminie Nakło nad Notecią. Koszt prac wyniósł 4,5 mln złotych, z czego pozyskane dofinansowanie to aż 3,5 mln złotych.

Szymon Niemczewski – UMiG Nakło nad Notecią