Kolejny komin do rozbiórki po przeprowadzeniu termomodernizacji

W 2017 roku na terenie Zakładu Karnego w Potulicach rozpoczęto realizację projektu pn.

„Zmniejszenie energochłonności obiektów jednostki penitencjarnej – Zakładu Karnego w Potulicach” nr POIS.01.03.01-00-0107/16 w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Zadanie to zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja tego zadania powinna być zakończona do końca 2020 roku. Ważnym etapem prowadzonych prac termomodernizacyjnych jest modernizacja źródła ciepła z kotłowni miałowej na kotłownię gazową, co w większej części udało się już zrealizować poprzez ukończenie prac przyłączeniowych do sieci gazowej oraz podpisanie umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie na kompleksowe dostawy gazu ziemnego do Zakładu Karnego w Potulicach.

Wczoraj, 8 maja 2020 roku wykonaliśmy kilka zdjęć ekipy, która przystąpiła najprawdopodobniej do rozbiórki komina kotłowni miałowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Karnego w Potulicach.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz

Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).