Koncepcje modernizacji nakielskiego Rynku

Gmina Nakło nad Notecią planuję modernizację nakielskiego Rynku. Chcielibyśmy by jego ostateczny wygląd był wynikiem wspólnej decyzji Mieszkańców Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Głównym założeniem projektu jest podzielenie rynku na 3 funkcjonalne strefy. Do organizacji uroczystości okolicznościowych służyłaby strona wschodnia z pomnikiem. Część centralna z fontanną i zielenią przeznaczona byłaby do rekreacji i wypoczynku. Natomiast zachodnia strefa pełniłaby rolę powierzchni komercyjnej z kawiarenką.

W tym celu powstały 3 koncepty wizualizacji Rynku. Różnią się one stopniem ingerencji w istniejącą infrastrukturę. Projekty zakładają jedynie zmiany w płycie rynku oraz ciągów komunikacji w jego obrębie i nie obejmują remontu elewacji istniejących budynków.

JAK MA WYGLĄDAĆ NAKIELSKI RYNEK?

Gmina Nakło nad Notecią planuję modernizację nakielskiego Rynku.Chcielibyśmy by jego ostateczny wygląd był wynikiem wspólnej decyzji Mieszkańców Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Dlatego też prosimy Cię o zapoznanie się z opisami poszczególnych koncepcji oraz odpowiedź na poniższe pytanie.

CO OBEJMOWAĆ BĘDZIE MODERNIZACJA?
Koncepcja 1
Pierwsza koncepcja zakłada najmniejszą ingerencję w dotychczasową zabudowę rynku. Przewiduje się wymianę kostki brukowej na ciągach komunikacyjnych przy płycie rynku. Wyłączaniu z ruchu samochodowego ulegnie część zachodnia Rynku z przeznaczeniem na małą gastronomię i ruch pieszy. Obecna płyta rynku zostanie zachowana, a odnowiona zostanie zieleń.
Widok od strony ul. Dąbrowskiego
Widok ogólny od ul. Długiej
Koncepcja 2
Druga koncepcja zakłada głębszą ingerencję w dotychczasową zabudowę rynku i przewiduje wszystkie założenia wariantu I poszerzoną o nowy układ zieleni i elementy małej architektury w części centralnej rynku oraz dodanie ścieżek rowerowych w obrębie rynku.
Widok w kierunku ul. Podgórnej
Widok ogólny od ul. Długiej
Koncepcja 3
Trzecia koncepcja przewiduje największe zmiany. Poza założeniami wariantu I i II zakłada maksymalne powiększenie rynku. W części południowej usunięte zostałyby postój taksówek oraz parking, które zmienią lokalizacje na sąsiednie ulice. W ich miejsce powstaną kawiarenki letnie oraz ciąg spacerowy z okazjonalnym przejazdem pojazdów komunalnych. W części północnej uległaby zmianie organizacja ruchu – ulica z ruchem jednokierunkowym. Przewiduje się także zmianę nawierzchni w części centralnej rynku oraz nowy układ zieleni i elementów małej architektury.
Widok w kierunku ul. Bydgoskiej
Widok ogólny od strony ul. Długiej

Link do ankiety: https://forms.gle/TSGrAeVtr89WCyd1A

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią