Konkurs Historyczny „Polska w dwudziestoleciu międzywojennym”

W dniu 28 listopada 2019r. w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią odbył się Szkolny Konkurs Historyczny  „Polska w dwudziestoleciu międzywojennym”.

Organizatorami konkursu był Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

Główne cele konkursu obejmowały: uczczenie 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów. W konkursie wzięło udział 55 uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej i II Technikum. Uczestnicy konkursu wysłuchali prelekcji Mariusza Gratkowskiego dotyczącej przebiegu Powstania Wielkopolskiego na Krajnie i Pałukach.

W wyniku postępowania konkursowego (test pisemny, część ustna) zwycięzcami konkursu zostali:

1.Mateusz Grabarski

2.Artur Maison

3.Marcin Boiński

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły oraz Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią.

Konkurs przeprowadziła Komisja w składzie: Agnieszka Kamińska – przewodnicząca, Joanna  Świderska, Mariusz Gratkowski, Rafał Woźniak.

Otwarcia konkursu i wręczenia nagród dokonał Dyrektor Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Kazimierz Toczko.

Rafał Woźniak