Konkurs plastyczny dla dzieci „Wymarzone Muzeum. Wszystko gra!”

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy  zachęca dzieci z klas 1-6 z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia w drugiej edycji konkursu „Wymarzone muzeum”. Podobnie jak w ubiegłym roku, autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani prezentacją ich dzieł na specjalnie przygotowanej wystawie. Podczas uroczystego wernisażu zwycięzcom wręczone zostaną nagrody.

Tematyka nadesłanych prac musi być związana z tytułem konkursu i dotyczyć muzyki, dźwięku, rytmu lub eksponatów muzycznych w kontekście muzeum, na przykład ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Mogą to być wyobrażenia, projekty, prototypy instrumentów muzycznych kompozycje przedmiotów, a nawet makiety muzeum. Inspiracją może być znany utwór muzyczny. Prace mogą być wykonane w różnorodnych technikach i formach. Pracę plastyczną uczeń może uzupełnić skomponowanym przez siebie krótkim utworem muzycznym (do 1 min.).

Na prace czekamy do 30 września 2020 roku. Prace należy przesłać wraz z czytelnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym drogą pocztową lub dostarczyć osobiście, na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Dział Edukacji i Promocji

  1. Mennica 6

85-112 Bydgoszcz

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy