Konkurs plastyczny – wygraj tablet

245

W 2019 roku obchodziliśmy kilka rocznic bardzo istotnych wydarzeń dla naszego kraju. 30. rocznica Obrad Okrągłego Stołu, Przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej to wyraz niezależności i wolności Polski, która swoją setną rocznicę odzyskania niepodległości świętowała cały ubiegły rok. Z tej okazji Miasto Bydgoszcz, Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz po raz kolejny zapraszają do udziału w Metropolitalnym Konkursie Plastycznym dla Uczniów Szkół Podstawowych pn. „WOLNOŚĆ – tak to czuję”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 i 7-8 prowadzonych przez powiaty i gminy tworzące Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Organizator oczekuje prac plastycznych w formacie A3 wykonanych w dowolnej płaskiej rysunkowej bądź malarskiej technice plastycznej (pastele, kredki, tempera, akryl, olej, dozwolona jest także technika mieszana) zgodnych z tematem konkursu:

„WOLNOŚĆ – tak to czuję”.

Komisja Konkursowa, wyłoni zwycięzców i przyzna nagrody główne w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów klas  1-3, 4-6 oraz 7-8 ze szkół podstawowych, osobno spośród prac które wpłyną z Miasta Bydgoszczy oraz prac z pozostałych Gmin Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.
Prace należy dostarczyć na adres (osobiście lub pocztą): Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz do dnia 31 grudnia br.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu www.facebook.com/mdknr4 oraz www.facebook.co/metropoliabydgoszcz oraz na stronie www metropolii do 11 stycznia 2020 r.

Organizatorzy powiadomią laureatów konkursu o terminie rozdania nagród.

Więcej informacji:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 322 44 13, e-mail: mdk04@edu.bydgoszcz.pl

Regulamin konkursu: link do regulaminu

Zapraszamy!

Metropolia Bydgoszcz