Kowalewko: Strzelnica dla wojska

Komendant Jednostki Ratownictwa Specjalnego OSP Kowalewko pragnie poinformować, że Decyzją Nr B-II-1/ 2020 z dnia 9 lipca br. Burmistrz Kcyni przeznaczył obiekt strzelnicy sportowej w Kowalewku do wykonywania świadczeń na rzecz obrony kraju. Decyzja została podjęta na podstawie złożonego wniosku przez Komendanta Uzupełnień w Bydgoszczy Nr 3488/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. oraz na podstawie art.208 i art. 210 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej, a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie doraźnych potrzeb Jednostce Wojskowej Nr 5241.

www.jrs-kowalewko.pl