Krajowy Dzień Kukurydzy i Dzień Soi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie

W dniu 15 września 2019 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbył się Krajowy Dzień Kukurydzy i Dzień Soi. Impreza zorganizowana została przez Polski Związek Producentów Kukurydzy i SDOO w Chrząstowie.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali przedstawiciele organizatorów Pan prof. dr hab. Tadeusz Michalski – Prezes PZPK, Pani Beata Kaliska – Dyrektor SDOO w Chrząstowie oraz przedstawiciele władz samorządowych Pan Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski i Pan Marek Witkowski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Specjalnie na tę okazję przygotowano blisko 100 poletek z odmianami kukurydzy i 31 poletek z odmianami soi. Przybyli rolnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą handlową 20 firm hodowlanych i nasiennych.

Jedną z atrakcji imprezy była wystawa maszyn rolniczych. Wśród nich zaprezentowano także maszyny używane do siewu i zbioru doświadczeń w Stacji.

SDOO Chrząstowo