Krótka sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

W dniu 1 grudnia 2022 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, na której przyjęto do realizacji 5 uchwał.

W związku z przekazaniem przez wojewodę kujawsko-pomorskiego kolejnych środków na wypłatę świadczeń związanych z ustawą o dodatku węglowym, zaszła potrzeba wprowadzenia zmian w budżecie. Do dochodów dopisano kwotę 3 295 440 zł. Tym samym plan wydatków wynosi 214 794 966,55 zł. Deficyt pozostał na niezmienionym poziomie 7 464 017,89 zł.

Trzy następne uchwały dotyczyły udzielenia dotacji na roboty konserwatorskie i restauratorskie w parafiach:

  • pw. św. Wawrzyńca w Nakle – 150 tys. na wieżę główną, 40 tys. zł na strop i wieżę boczną (2 uchwały),
  • pw. Zwiastowania NMP w Potulicach – 50 tys. zł na wnętrze kościoła, stolarkę okienną przyziemia i kryptę grobową.

Ostatnia uchwała dotyczyła wpisania drogi w Paterku do kategorii dróg gminnych.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią