KSSK Gward zaprasza do udziału w Turnieju Strzeleckim z Broni Historycznej o Puchar Burmistrza Szubina

Zapraszamy zainteresowanych do udziału w Turnieju Strzeleckim z Broni Historycznej o Puchar Burmistrza Szubina w dniu 9 listopada 2019 roku. Poniżej regulamin zawodów strzeleckich.

REGULAMIN  ZAWODÓW STRZELECKICH KSSK GWARD

Turniej Strzelecki z Broni Historycznej o Puchar  Burmistrza Szubina

9 Listopad 2019 r

1. CEL ZAWODÓW – integracja środowisk

– popularyzacja strzelectwa sportowego

– wyłonienie najlepszych zawodników

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie  „GWARD”, oddział Szubin

e-mail: kontakt@gward.szubin.pl , leszek.jas@wp.pl

Osoba kontaktowa: Pan Leszek Jaśkowiak

tel. 601503963

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 09.11.2019 r., strzelnica sportowa w Szubinie  Jana Pawła II 5 w godzinach  10-15
4. PROGRAM  ZAWODÓW Konkurencje skrócone:

– karabin boczny zapłon   – 3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych w pozycji leżącej , odległość 50 m, tarcza ts 1 (dzieci od 10 -11 godz)

po skończonej konkurencji zaczynamy  strzelanie  pozostałych konkurencji

– pistolet centralnego zapłon TT 7,62*25  3 strzały próbne

10 ocenianych, w pozycji stojącej odległość 25 m, czas konkurencji 5 min. tarcza 23p mini

Pistolet Historyczny”,  pistolet  centralnego zapłonu skonstruowany do roku 1945

–  Pistolet samopowtarzalny    Pepesza 41  7,62 *25

3 strzały próbne  10 ocenianych w pozycji stojącej odległość 50m, czas konkurencji 5 min. tarcza 23p

Pistolet samopowtarzalny Pepesza 41  Historyczny”,  pistolet skonstruowany do roku 1945

Strzelba  – 5 strzałów do celów metalowych na czas

5. UCZESTNICTWO Grupa powszechna
6. KLASYFIKACJA – karabin boczny zapłon

Indywidualna

–  pistolet TT

Indywidualna

Pistolet samopowtarzalny Pepesza 41

Indywidualna

– strzelba

Indywidualna

7. NAGRODY        NAGRODY za  I  miejsca PUCHARY

Klasyfikacja

Karabin boczny zapłon dzieci  10-16 lat

za miejsca  I – III   Medale

za miejsca  I – III   Dyplom

Pistolet TT

za miejsca  I   Puchar

za miejsca  I – III   Dyplom

Pistolet samopowtarzalny Pepesza 41  

za miejsca  I Puchar

za miejsca  I – III  Dyplom

Strzelba

za miejsca  I  Puchar

za miejsca  I – III  Dyplom

8. ZGŁOSZENIA Termin zgłoszeń:

– osobiście na miejscu przed rozpoczęciem zawodów

– dzieci najpóźniej do godziny 10.30

– Zawody z broni HISTORYCZNEJ

zapisy najpóźniej do godziny 12,30

9. KOSZTY UCZESTNICTWA wpisowe – 70 zł  od osoby startującej (cena z amunicją)

strzelba – 10 zł od osoby startującej

dzieci – od 10 roku do 16 roku  wpisowe 0 zł (KBKS)

młodzież  16 – 18 lat za zgodą rodziców

10. SPRAWY RÓŻNE – ocenianie wyników będzie zgodnie z przepisami PZSS,

– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,

– protesty można składać do 30 min po konkurencji po wpłaceniu 100 zł za protest.

– przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk,

– Klub zapewnia broń i amunicję do strzelania z pistoletu i karabinu centralnego zapłon oraz strzelby

-zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni     i amunicji,

– karabiny muszą posiadać oryginalne przyrządy celownicze,

– przy strzelaniu w pozycji leżącej dopuszczalne jest używanie jednej podpórki pod przednią część karabinu

w przypadku niejasności odnośnie używanej broni, o jej dopuszczeniu do zawodów będzie decydował Przewodniczący Komisji RTS lub Kierownik Zawodów

KLUB ZABEZPIECZA OCHRANIACZE SŁUCHU ORAZ

PRZYRZĄDY DO OBSERWACJI tylko na 50m (kbks dzieci)

Klub zapewnia ciepły posiłek ( kiełbaska z grila,) dopuszcza się obserwację przestrzelin przez zawodnika przez lunetę

( niedopuszczalne jest korygowanie i obserwacja oraz podawanie wartości przestrzelin przez inne osoby niż zawodnik w takim przypadku będzie dyskwalifikacja zawodnika )

HARMONOGRAM STRZELAŃ:

-karabin boczny zapłon dzieci  w godzinach    10-11

– pistolet : centralnego zapłon  w godzinach    11-14

– Pistolet samopowtarzalny  : w godzinach   11-14

– strzelba  14-15