Kujawsko-pomorscy leśnicy nie ograniczają możliwości przebywania w lesie

Zgodnie z zaleceniami administracji rządowej, dotyczącymi walki z koronawirusem, każdy z nas powinien w maksymalnym stopniu ograniczyć przemieszczanie się i pozostać w domu. Jednocześnie służby zauważają, że jeśli już musimy, dla higieny psychicznej i fizycznej, opuścić dom, najlepiej wybrać samotny spacer w lesie.

W związku z tym, osoby, które zdecydują się na wyjście do lasu, powinny zachowywać się w taki sposób, aby nie narażać siebie i innych na zakażenie.

„Lasy są dla Państwa otwarte, tak jak to było dotychczas, jednak korzystanie z nich w tym szczególnym czasie powinno odbywać się w sposób gwarantujący nam wszystkim bezpieczeństwo” – pisze w swoim komunikacie Ireneusz Norbert Jałoza, Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

„Apelujemy, aby w trakcie pobytu w lesie stosować się do wytycznych w zakresie korzystania z miejsc postoju, parkingów, ścieżek edukacyjnych oraz wież i tarasów widokowych. Prosimy również o unikanie miejsc, w których nadmiernie gromadzą się ludzie. Zagrożenie ze strony wirusa SARS-CoV-2 zmusza nas do zmiany wielu zachowań, do których byliśmy przyzwyczajeni – dodaje.

W załączeniu infografika przedstawiająca zbiór zasad bezpiecznego korzystania z lasu oraz Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Materiały

Zasady bezpiecznego korzystania z lasów
Zał​_Infografika​_turystyka​_zasady​_bezpiecznego​_korzystania.jpg 0.33MB
Komunikat Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
KOMUNIKAT-​_Dyrektor​_RDLP​_w​_Toruniu.pdf 0.10MB

źródło: KPUW