Laureaci Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

8 lipca 2020 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród w czwartej edycji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego.

Zgromadzonych gości przywitał prof. Tadeusz Kulik, Pełnomocnik Rektora ds. Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego. Uroczystość otworzył Rektor PW prof. Jan Szmidt w obecności m.in. prof. Krzysztofa Zaremby – Rektora Elekta, Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW oraz Krzysztofa Pietraszkiewicza – Przewodniczącego Rady Uczelni.

– Znając życiorys prof. Czochralskiego, warto sobie wciąż przypominać, jak była to wielka a zarazem tragiczna postać. Panu Profesorowi zdarzyło się żyć nie tylko w ciekawych, ale i tragicznych czasach – podkreślił prof. Jan Szmidt.

 

Laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został mgr inż. Kamil Szlachetko z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską pt. „Badanie nanomateriałów plazmonicznych Bi2O3-Ag metodą spektroskopii Ramana”.

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską została dr Marta Sobańska z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za pracę doktorską pt. „Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu”.

Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Keshra Sangwal z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej za całokształt dorobku naukowego.

 

Podczas uroczystości przekazano również dr. Pawłowi Tomaszewskiemu statuetkę za zasługi na rzecz pamięci oraz pasję badania biografii i upowszechniania osiągnięć naukowych oraz zaangażowanie w proces przywrócenia dobrego imienia prof. Jana Czochralskiego, przyznaną w 2014 r. przez kapitułę pierwszej edycji konkursu.

 

Przybliżając historię konkursu, należy wspomnieć, iż jego korzenie sięgają jesieni 2013 r., kiedy to została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Warszawską a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego określająca warunki realizacji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego.

tekst i zdjęcia – źródło: Biuletyn PW