Łobżenica: Absolutorium dla burmistrza

223

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Łobżenicy udzielono Burmistrzowi Piotrowi Łososiowi absolutorium.

Po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Radni podjęli uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łobżenicy za 2019 rok.

Burmistrz Piotr Łosoś podziękował Radnym i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica oraz jednostek podległych za dotychczasową współpracę, a także wyraził wdzięczność za codzienny trud i poświęcenie na rzecz naszej Gminy.

Obraz na stronie img_6162.jpg

Obraz na stronie img_6164.jpg

Obraz na stronie img_6169.jpg

Obraz na stronie img_6170.jpgźródło: Urząd Miejski w Łobżenicy