Łobżenica: Burmistrz zawiadamia posłów i wojewodę o trudnej sytuacji i horrendalnych podwyżkach za ogrzewanie mieszkań w Dębnie

Do Burmistrza Łobżenicy wpłynęło zawiadomienie Eksploatacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej /ESM/ w Złotowie, że opłaty za ogrzewanie z kotłowni w Dębnie wzrosną nawet 4,5 razy do ponad 24 zł netto za 1m² mieszkania miesięcznie. Mieszkańcy bloków w Dębnie nie będą mogli ubiegać się niestety o obecny dodatek węglowy w wys. 3.000 zł a spółdzielnia, właściciel kotłowni, nie może zastosować stawki „regulowanej” zgodnie z nową ustawą z 15 września 2022 r. która ogranicza podwyżki do max 42%.

Reakcją władz gminy było natychmiastowe pismo Burmistrza Łobżenicy do 7 posłów okręgu pilskiego i Wojewody Wielkopolskiego o interwencję, aby doprowadzić do szybkiej zmiany zapisów ustawy, która nie obejmuje mieszkańców budynków po byłych PGR.

Odpowiedziała Poseł Małgorzata Maria Janyska z PO i poprosiła wszystkie strony o pilne spotkanie w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, które odbyło się dzisiaj tj. 23 września o godz. 10 w sali sesyjnej urzędu.

Sprawa dotyczy także mieszkańców Gminy Złotów, gdzie Spółdzielnia również ogrzewa swoimi kotłowniami, mieszkania na terenie gminy. Na spotkanie przybyli i wzięli udział w gorącej dyskusji:

  1. Przedstawiciele mieszkańców z domów ogrzewanych przez Eksploatacyjną Spółdzielnię Mieszkaniową w Złotowie z Gminy Łobżenica i Gminy Złotów,
  2. Prezes ESM w Złotowie Roman Klemczak,
  3. Wójt Gminy Złotów Piotr Lach,
  4. Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś,
  5. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy Antoni Kapeja.

Poseł Małgorzata Maria Janyska przedstawiła złe procedowanie ustawy w Sejmie. Mówiła, że uwagi opozycji nie zostały uwzględnione. W efekcie wielu mieszkańców nie objętych ustawą jest zagrożonych ogromnymi podwyżkami za ogrzewanie.

Po wypowiedziach prezesa spółdzielni, przedstawicieli mieszkańców, wójta i burmistrza oraz po długiej dyskusji uznano, iż obecnie najlepsza będzie w tej sprawie interwencja Poseł Małgorzaty Marii Janyska na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP w formie interpelacji, w sprawie konieczności objęcia wsparciem także mieszkańców mieszkań w blokach po byłych PGR ogrzewanych wspólnymi kotłowniami.

Teraz potrzebne jest działanie, aby poprawić zapisy ustawy, stwierdzili uczestnicy spotkania. Pani Poseł Janyska podziękowała za spotkanie i deklarowała konieczność dalszych prac w Sejmie, aby obniżyć ceny ogrzewania mieszkań dla naszych mieszkańców.

Gmina Łobżenica