Łobżenica: Otwarcie budynków po termomodernizacji!

W lutym ubiegłego roku rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym.”. Termomodernizacja miała na celu zabezpieczenie budynków przed utratą ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ich ogrzewania. Ze względu na swój wiek i stan techniczny, budynki Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym, nie spełniały obecnych wymagań. Remont objął m.in. częściową wymianę okien, docieplenie ścian oraz stropów, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne. Na trzech budynkach zamontowano instalacje fotowoltaiczne. Ponadto wykonano również prace remontowe wewnątrz budynków tj. remont łazienek oraz prace związane z zagospodarowaniem terenów wokół budynków. Całkowicie wymienione zostało pokrycie dachowe w Szkole Podstawowej w Dźwiersznie Małym.

Wczoraj, 16 sierpnia 2022 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica odbyło się uroczyste otwarcie budynków po zakończonej termomodernizacji. Zgromadzonych gości przywitał Burmistrz Łobżenicy Piotr Łosoś, który podsumował zakończony projekt i podziękował wszystkim zaangażowanym za pracę na rzecz ukończonej inwestycji.

W spotkaniu uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski, Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mirosława Rutkowska-Krupka, Przewodniczący Rady Powiatu w Pile Kazimierz Wasiak, Radna Rady Powiatu w Pile Zdzisława Bosak-Kawa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy Antoni Kapeja, Radni Rady Miejskiej w Łobżenicy, Zastępca Burmistrza Łobżenicy Józef Lewandowski, Skarbnik Gminy Łobżenica Danuta Dubicka, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy Iwona Matejczyk-Obremska, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Łobżenicy Kamila Grażewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym Karolina Łańska, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy Mariusz Gniot, Prezes Zarządu NOVA TERM sp. z o. o. sp. k. Andrzej Cieślik, koordynator prac NOVA TERM sp. z o. o. sp. k. Angelika Kołak, Prezes Zarządu Spółdzielni Obsługi Inwestycyjnej Tomasz Zasada, Sołtysi Sołectw z terenu naszej Gminy, pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica oraz zaproszeni goście.

Projekt, na który wniosek złożono już w 2016 roku – obejmujący szeroko pojętą termomodernizację 4 budynków z naszej Gminy został dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 5,5 mln złotych, z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych to prawie 3,6 mln złotych.

Jagoda Głąbicka-Kubik  UM Łobżenica