Łobżenica: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym – etap II 

- dodofiansowaniapieknieje.jpg

Na początku roku 2022 Gmina Łobżenica przystąpiła do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  organizowanego przez samorządowy program „Wielkopolska Odnowa Wsi” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dnia 30 maja 2022 r. podczas Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjęto Uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

Spośród złożonych łącznie 252 projektów, 167 znalazło się na liście projektów przyjętych do dofinansowania.

Z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 23 000,00 złotych na 55 pozycji listy znalazł się wniosek sołectwa Dźwierszno Małe pn. „„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Małym – etap II” Dla sołectwa stworzone zostało ogólnodostępne miejsce do wspólnego wypoczynku oraz integracji.

Projekt oprócz przyznanego dofinansowania, w części sfinansowany został ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego Dźwierszno Małe. Większość niezbędnych prac nad zagospodarowaniem tego miejsca wykonanych zostało przez samych mieszkańców.

Ostatecznie, po zrealizowaniu projektu:

Całkowita wartość projektu- 32 434,91 złotych

Dotacja- 22 704,43 złotych

Środki własne- 9 730,48 złotych

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

Magdalena Gdaniec