LUKS START Nakło otrzymał wsparcie

Wczoraj, 25 września 2019 roku, Sławomir Napierała – burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, podpisał kolejną umowę na wykonanie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Nakło nad Notecią w 2019 roku.

Zainteresowane podmioty mogły składać oferty na zadania obejmujące: „Prowadzenie szkolenia zawodników, organizacja oraz udział w zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM)”. SSM to funkcjonujący w kraju jednolity zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej.

W otwartym konkursie ofertę złożył tylko Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy „LUKS START” Nakło. Na zadanie pt.: „Lekka atletyka – promocją sportu wśród mieszkańców gminy Nakło nad Notecią – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach” klub otrzymał dotację w kwocie 25 000 zł.

LUKS „START” w 2018 roku uzyskał 67 pkt. w Systemie Sportu Młodzieżowego. Otrzymane środki pieniężne zostaną przeznaczone na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach.

W imieniu klubu umowę podpisali Fabian Tofil – prezes oraz Marcin Jankowski – sekretarz. Obecny był również pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Piotr Rugowski.

Karol Maliński – UMiG Nakło