LVI sesja Rady Miejskiej w Kcyni

26 stycznia 2023 r. odbyła się LVI sesja Rady Miejskiej, której przewodniczył Jan Kurant Przewodniczący Rady Miejskiej. Po przedstawieniu porządku sesji i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji sprawozdanie z działalności przedstawił Burmistrz Kcyni Marek Szaruga. Na terenie naszej gminy przebywa –   32 uchodźców z Ukrainy. Dodatek węglowy – na dzień 23.01 wypłacono:
– dodatek węglowy – złożono 2439 wniosków na kwotę   7.463.340,00 zł, w 2022 roku
– dodatek dla gospodarstw domowych – 343 wnioski na kwotę 638.520,00
– na dodatek elektryczny złożono 27 wniosków  wpłacono 29.070,00 zł
– dodatek gazowy /refundacja podatku  VAT/  –  złożono 1 wniosek.

Sprzedaż węgla: stan na dzień 25.01.2023 r.
– 838 mieszkańców zakupiło ekogroszek i orzech, razem zakupiono 1.221,3 t węgla za kwotę 2.259.405,00 zł . Zakupiliśmy od PGE  1.453,24 t węgla kamiennego w tym 467,2 t eko-groszku i 986,04 t orzecha, w dniu dzisiejszym zostanie dostarczone kolejnych 56 t co da pozom 1509 t. Kraje pochodzenia węgla Kolumbia i Republika Południowej Afryki.

Zamontowane zostały dwa ekrany LCD /budynek UM oraz na budynku dawnego internatu/, które informują o jakości powietrza, ilości przyjętych wniosków na czyste powietrze z programu „Czyste powietrze” oraz własne komunikaty. Od 9.01  zgodnie z zapowiedziami nastąpiło wyłączenie oświetlenia ulicznego w godz.   0.00 – 3.30 ze względu na oszczędności oraz kryzys energetyczny. W międzyczasie dokonywane były także wizje lokalne na terenie wsi i miasta, spotkania m.in. z  dyrektorem Enea Piotrem Grocholewskim, Prezesem ZGKIB Henrykiem Grobelnym,   Komendantem Komisariatu Policji Arturem Woźniakiem. Przed feriami odbył się także festyn profilaktyczny „Bezpieczne ferie”, które został zorganizowany w SP w Laskownicy. Odbyło się także uroczyste oddanie drogi do użytku w miejscowości Kazimierzewo.

Sprawozdanie z działalności rady przedstawił także Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Kurant, a następnie przewodniczący komisji stałych.  Ważnym tematem podjętym podczas sesji była konieczności usunięcia awarii na sieci wodociągowej w Stacji Uzdatniania Wody w Smoguleckiej Wsi. Na chwilę obecną ZGKiM robi wszystko, by utrzymać dostawę wody i jak najszybciej usunąć tę awarię.

Podjęte uchwały oraz nagranie z sesji dostępne będą na stronie BIP Gminy Kcynia.

Urząd Miejski w Kcyni