LVI sesja Rady Miejskiej w Mroczy

Dzisiaj, 27 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00 w sali im. Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy rozpoczęła się LVI Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik, Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza – Renata Jesionowska – Zawieja, Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza – Natalia Zmudzińska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński, Radni Rady Miejskiej w Mroczy, Kierownicy Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych i Pomocniczych oraz mieszkańcy Gminy Mrocza. Wśród zaproszonych gości ze względu na porządek obrad pojawili się także: Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Zbigniew Sosnowski, Wicewojewoda Kujawsko -Pomorski – Radosław Kempinski oraz Wicestarosta Nakielski – Tomasz Miłowski.

Po stwierdzeniu quorum wprowadzono zmiany w porządku obrad, po czym głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński, który poinformował zebranych o wydarzeniach z okresu międzysesyjnego oraz o zgłoszonych w tym czasie interpelacjach. Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik, który przedstawił informacje dotyczące realizacji uchwał podjętych na LV Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym. Po wystąpieniu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemara Chudzika, głos zabrał Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, który poinformował o bieżącej sytuacji dotyczącej remontu DW243 na odcinku Mrocza – Prosperowo. W dalszej części spotkania Komisja Rewizyjna przedstawiła analizy dotyczące Wystąpienia Pokontrolnego Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz Wystąpienia Pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Przedstawione również zostały informacje o stanie realizacji inwestycji na terenie Gminy Mrocza.
Następnie Radni przeszli do głosowań odnośnie podjęcia uchwał. Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Na zakończenie zebrani mogli zgłaszać wolne wnioski i oświadczenia.

Podczas Sesji Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Radosław Kempinski uroczyście wręczył Radnemu Andrzejowi Brzósce odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W trakcie sesji wręczone również zostały podziękowania w postaci albumu z gminnych obchodów 83. Rocznicy Zbrodni Pomorskiej Drzewianowo – Słupówko w dniu 8 października 2022 roku.

Transmisję on-line można oglądać na kanale https://esesja.tv/.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy