LVIII sesja Rady Miejskiej w Mroczy

Dnia 24 marca 2023 roku o godzinie 11:00 w sali im. Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy rozpoczęła się LVIII Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik, Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza – Renata Jesionowska – Zawieja, Skarbnik Miasta i Gminy Mroczy – Natalia Zmudzińska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński, Radni Rady Miejskiej w Mroczy, Kierownicy Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych i Pomocniczych oraz mieszkańcy Gminy Mrocza. Wśród zaproszonych gości ze względu na program porządku obrad pojawili się także: Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy – Marcin Narloch oraz przedstawiciele firmy NEXERA: Miłosz Mickiewicz – Regionalny Kierownik ds. sprzedaży i komercjalizacji oraz Krzysztof Gołębiewski – Regionalny Koordynator Marketingu.

Po stwierdzeniu quorum wprowadzono zmiany w porządku obrad, po czym głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński, który poinformował zebranych o wydarzeniach z okresu międzysesyjnego oraz o zgłoszonych w tym czasie interpelacjach. Następnie głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik, który przedstawił informacje dotyczące realizacji uchwał podjętych na LVII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym. Po wystąpieniu Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemara Chudzika, głos zabrali przedstawiciele NEXERY.

W dalszej części spotkania przyjęto Informację Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Nakle nad Notecią o pomocy przyznanej przez BP AR i MR rolnikom, w tym z Gminy Mrocza, Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2022 rok,  Informację o działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w 2022 r. oraz analizę funkcjonowania świetlic, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich, hali widowiskowo – sportowej, Ośrodka Hotelowo – Rekreacyjnego, Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wsparcia Rodziny dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022 – 2024 za rok 2022,  Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2016 – 2022 oraz Informację Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach.
Następnie Radni przeszli do głosowań odnośnie podjęcia uchwał. Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Na zakończenie zebrani mogli zgłaszać wolne wnioski i oświadczenia.

Na zakończenie Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosławowi Odrobińskiemu wręczono odznakę honorową ” Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

 

źródło: Urząd Miasta i Gminy Mrocza