LVIII sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku

Wczoraj, 30 listopada 2022 roku odbyła się LVIII sesja Rady Miejskiej w Wyrzysku, której przewodniczył Roman Łuka. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej burmistrza przedstawił zastępca burmistrza Jacek Wiśniewski. Gośćmi wczorajszej sesji byli: Starosta Pilski Eligiusza Komarowskiego oraz radny Rady Powiatu w Pile Stefan Rymer. Podczas obrad podjęli ważne dla mieszkańców zmianami w budżecie Gminy Wyrzysk na 2022 rok oraz zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2022-2030. Podjęto także uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, nadania nazwy nowej ulicy, a także przyjęcia programu współpracy Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2023.

źródło: UM w Wyrzysku