LX Sesja Rady Miejskiej w Mroczy

2 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00 w sali im. Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy rozpoczęła się LX Sesja Rady Miejskiej,  w której uczestniczyli: Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza – Renata Jesionowska – Zawieja, Skarbnik Miasta i Gminy Mroczy – Natalia Zmudzińska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński, Radni Rady Miejskiej w Mroczy, Kierownicy Komórek Organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych i Pomocniczych oraz mieszkańcy Gminy Mrocza.

Po stwierdzeniu quorum wprowadzono zmiany w porządku obrad, po czym głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński, który poinformował zebranych o wydarzeniach z okresu międzysesyjnego oraz o zgłoszonych w tym czasie interpelacjach. Następnie przedstawiona została informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych na LIX Sesji Rady Miejskiej oraz realizacji zadań przez Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemara Chudzika, w okresie międzysesyjnym. Podczas sesji przedstawiono m.in. informację o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku, informację Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach w okresie między sesjami a także raport o stanie Gminy Mrocza za 2022 rok.

Następnie Radni zobowiązani byli do podjęcia decyzji dotyczącej udzielenia absolutorium z wykonania budżetu. Po zapoznaniu się z wszystkimi sprawozdaniami oraz opiniami Radni przyjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

Kolejnym punktem sesji były głosowania odnośnie podjęcia uchwał. Wszystkie uchwały zostały przyjęte. Na zakończenie zebrani mogli zgłaszać wolne wnioski i oświadczenia.

Podczas sesji obecnemu na sali Radnemu Rady Miejskiej w Mroczy i Sołtysowi Sołectwa Wiele – Markowi Wenerskiemu oraz Sołtysowi Sołectwa Drążno – Waldemarowi Splitt złożono gratulacje w związku z otrzymaniem wyróżnienia podczas spotkania w Toruniu z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Piotra Całbeckiego.

 

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią