Małgorzata Jarocińska snuła gawędę o „Powrocie Więcborka do macierzy”

Z okazji 100-lecia powrotu Więcborka do granic Rzeczypospolitej Polskiej, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku, dla uświetnienia obchodów rocznicy, zaprosiła znaną bydgoską gawędziarkę –  Panią Małgorzatę Jarocińską.

Pani Małgorzata z wykształcenia jest historykiem ( przez 25 lat pracowała z dziećmi i młodzieżą), a z zamiłowania jest autorką gawęd o wielkich i często zapomnianych przez historię Polakach. Jej opowieści traktują  o zwyczajach i tradycjach związanych z polskimi świętami.  Prelegentka nigdy nie używa kartki. Jej opowieści są barwne, pełne anegdot historycznych, zawsze opowiadane  z pamięci.

W piątek 24 stycznia Pani Małgorzata miała dwa spotkania, na których snuła gawędę pt. „Powrót Więcborka do macierzy”. Przed południem prelegentka gościła w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Więcborku. Zgromadziła się w niej młodzież z obydwu lokalnych szkół średnich. O godzinie 14:00 tę samą  gawędę, opowiadaną jednakże w zupełnie inny sposób, wysłuchały osoby przybyłe do więcborskiej książnicy.

Piątkowa gawęda była opowieścią o dziejach naszej małej ojczyzny. Prelegentka mówiła o Więcborku w kontekście wydarzeń ważnych dla historii Polski. Przypomniała, że nasze miasto znajdowało się kiedyś w granicach Księstwa Warszawskiego. Opowiadając o międzywojennym okresie historii naszego regionu,  narratorka  podkreślała, że siła niemieckiej ludności zamieszkującej w Więcborku i okolicach wynikała z wcześniejszej  germanizacji. Miasto było jej poddawane przez wiele lat – szczególnie w czasie „Kulturkampfu”. Kanclerz Otto von Bismarck, zwalczając katolicyzm, chciał również zgasić polskiego ducha narodowego. Na naszych ziemiach wywołało to skutek odwrotny do zamierzonego. Nastąpiła, bowiem,” konsolidacja żywiołu narodowego”, a opór wobec zaborcy stężał. Obszerną część opowieści prelegentka poświęciła wydarzeniom styczniowym roku 1920.

Zgromadzeni na obydwu spotkaniach wysłuchali opowieści z zaciekawieniem. Pani Jarocińska  nie tylko pięknie mówi, ale także potrafi  zainteresować  wszystkich słuchaczy reprezentujących różne kategorie wiekowe i różny poziom znajomości lokalnej historii. Zorganizowane przez Miejsko  – Gminną Bibliotekę Publiczną spotkanie okazało się trafnym posunięciem i zebrało same pozytywne recenzje od więcborczan. Zapewniamy, że mieszkańcy Więcborka spotkają się jeszcze z bydgoską gawędziarką Panią Małgorzatą Jarocińską.

Katarzyna Włodarczak – UM w Więcborku