Mamy to! – poczuliśmy magię świąt Bożego Narodzenia

W czwartek, 19 grudnia 2020 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna odbył się magiczny koncert. Muzeum Ziemi Szubińskiej i Zespół Wokalny INGENIUM pod kierunkiem Jolanty Muzalewskiej zaprosił mieszkańców na koncert świąteczny pt. POCZUJ MAGIĘ ŚWIĄT. Obok młodych artystów z INGENIUM wystąpili gościnnie uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Szubinie, zespół ze Szkoły Podstawowej w Kowalewie pod kierunkiem Roberta Zdralka i zespół z Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie pod kierunkiem Zbigniewa Sabacińskiego. W koncercie wziął udział m.in. burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski, radna rady miejskiej Hanna Adamczewska, dyrektorzy szkół Małgorzata Junyk i Adam Hak, prezesi organizacji społecznych, członkowie Rady Muzeum, mieszkańcy Szubina i rodzice młodych artystów. Sala Domu Polskiego rozbrzmiewała śpiewem przez prawie dwie godziny. Na zakończenie dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej Kamila Czechowska podziękowała młodzieży i opiekunom Jolancie Muzalewskiej, Zbigniewowi Sabacińskiemu i Robertowi Zdralkowi za występ i złożyła życzenia świąteczne. Kolejny magiczny koncert już za rok!

Kamila Czechowska – Kustosz/Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej