Międzynarodowy Dzień Mediacji

Zakład Karny w Potulicach włączył się do działań na rzecz promocji mediacji oraz propagowania idei pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony był w dniu 17 października 2019 roku.

Eskalacja wszelkich napięć rozpoczyna się wraz z porzuceniem dialogu.
Julius Döpfner

Mów, słuchaj, rozwiązuj problemy

Mediacja jest nowoczesną metodą rozwiązywania sporów i konfliktów, w której strony przy pomocy bezstronnego mediatora starają się znaleźć rozwiązanie. To interwencja w spór profesjonalisty, który pomaga zwaśnionym stronom znaleźć satysfakcjonujące ich porozumienie, przy gotowości do kompromisu. Celem działania mediatora jest zatem przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie. Taka forma rozwiązywania konfliktów sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z daną sytuacją. W każdej sytuacji można rozważyć skorzystanie z alternatywnych sposobów rozwiązania sporów.

Mediacja drogą do porozumienia

Zakład Karny w Potulicach kolejny raz przyłączył się do działań mających na celu propagowanie idei pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji. Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Potulicach został przeprowadzony program readaptacji społecznej z zakresu przeciwdziałania prokryminalnym postawom w postaci warsztatów na temat mediacji pn. „Mediacja drogą do porozumienia” prowadzony przez st. szer. Aleksandrę Gnat, psychologa potulickiej jednostki. Skazani podczas spotkania wykazali się dużym zainteresowaniem tematyką mediacji oraz aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

Mediacja jako szansa

Mediacja stanowi szansę dla tych, którzy nie potrafią znaleźć sposobu na rozwiązanie konfliktu bez udziału osób trzecich. Pozwala też na znaczną aktywność w kształtowaniu postępowania, które ma rozstrzygnąć spór obu ston. Tym samym wpływa na budowanie  świadomego swej roli społeczeństwa, co jest spójne z ideą resocjalizacji skazanych w jednostkach penitencjarnych.

tekst/grafika: mł. chor. Justyna Sejdowska